Avís Legal

 1. AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Puc garantir que vostè es troba en un 100% d’espai segur, de manera que, complint el deure d’informació continguda en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es manifesta el següent:

 

1,1. dades identificatives del responsable del tractament

Tal com estableix la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informo que:

 

 • El meu nom social és: Sabine Felbek
 • El meu CIF/NIF és:
 • El meu domicili social és: carrer Figueres, 6 Vilanant, Girona
 • Correu electrònic: Hola@sabinefelbek.com
 • La meva activitat és: ARquitectura i disseny

 

1,2. finalitat del lloc web.

Els serveis prestats per la persona responsable del lloc web són els següents:

La venda de serveis d’arquitectura i disseny.

1,3. usuaris:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquestes condicions d’ús, però, per la mera utilització del lloc web no suposa l’inici d’una relació laboral/comercial.

 

1,4. ús del lloc web i captura d’informació:

1.4.1 ÚS DEL LLOC WEB

El lloc web https://sabinefelbek.com/ a partir de llavors (LA WEB) proporciona l’accés als articles, informació, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”) titularitat de Sabine Felbek.  L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web.

 

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts oferts a través del seu lloc web i amb caràcter explicatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’advocar pel terrorisme o que atempten contra els drets humans;

(c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de https://sabinefelbek.com/, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la computació virus o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(d) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Sabine Felbek es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin aptes per a la seva publicació.

 

En qualsevol cas, Sabine Felbek no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o d’altres eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que preveu la normativa de desenvolupament.

 

1.4.2 capturar informació

– Formulari de contacte, on l’usuari haurà d’emplenar el camp de correu electrònic, el subjecte i el nom.

– Formulari de subscripció, emplenant l’usuari els camps necessaris per al contacte d’alguns dels serveis oferts per Sabine Felbek.

– Cookies de seguiment, d’acord amb les regles següents

– Navegació i adreça IP: en navegar per aquest lloc web, l’usuari facilita automàticament al servidor web informació relativa a la seva adreça IP, data i hora d’accés, l’hiperenllaç que els ha reenviat, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat

 

Tot i això, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment des dels serveis prestats per Sabine Felbek o les dades facilitades per l’usuari complint amb la normativa vigent en protecció de dades. Així mateix, tant per subscriure’s a aquest lloc web com per realitzar qualsevol comentari a qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l’usuari consent:

 

El tractament de les seves dades personals en l’entorn de WordPress d’acord amb les seves polítiques de privacitat.

L’accés a dades de Sabine Felbek  que, segons la infraestructura de WordPress, necessita que l’usuari contribueixi bé a la subscripció al curs o a qualsevol consulta a través del formulari de contacte.

També informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord amb la nostra política de privacitat.

 

Si activeu una subscripció, un formulari de contacte o un comentari, entendreu i accepteu que:

Des del moment en què subscriguis o accedim a un servei, Sabine Felbek té accés

 

a: nom, correu electrònic, o altres dades necessàries per a la facturació que forma un fitxer degudament inscrit en el registre general de l’Agència Espanyola de protecció de dades amb el nom d’ “usuaris WEB i subscriptors” o en el cas de realitzar qualsevol compra, seran subscrits a l’expedient de “clients Sabine Felbek”tenint accés a les dades de nom, cognoms, correu electrònic

 

En qualsevol cas, Sabine Felbek es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web https://sabinefelbek.com/ en el present avís legal.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Sabine Felbek, per si mateix o com a cessionari, posseeix tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com els elements continguts en el mateix (incloent, però no limitat a, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció dels materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Sabine felbek o dels seus llicenciataris. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Sabine Felbekes considerarà incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, tot o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de  Sabine felbek.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Sabine Felbek.  Vostè pot veure només els elements del lloc web sense la possibilitat d’imprimir, copiar o emmagatzemar en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre mitjà físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es va instal·lar a les pàgines de Sabine felbek.

 

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Sabine Felbek no es responsabilitza, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a manera d’exemple: errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, que faran parades periòdiques de manteniment tècnic – així com per a la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per

 

 1. Modificacions

Sabine Felbek es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en la seva pàgina web.

 

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o facin un hiperenllaç des d’un lloc web d’un altre portal d’Internet fins al lloc web de Sabine Felbek  han d’estar subjectes a les següents condicions:

– No es permet la reproducció total o parcial de qualsevol dels serveis o continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Sabine Felbek

– No hi ha deep-links o enllaços IMG o d’imatge, ni marcs amb la pàgina web de Sabine Felbek s’establiran sense la seva prèvia autorització expressa.

– No es faran manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web de Sabine felbek, o sobre els serveis o continguts de Sabine felbek. A excepció dels signes que formen part de l’hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, etiqueta d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Sabine felbek,llevat autorització expressa de Sabine felbek.

– L’establiment de l’hiperenllaç no implicarà l’existència de Sabine Felbek relacions entre Sabine felbek i el propietari del lloc web o portal des del qual es realitza, ni el coneixement i acceptació de Sabine felbek dels serveis i continguts oferts en aquesta web o portal.

Sabine Felbek no es farà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es faci l’hiperenllaç ni tampoc de la informació i manifestacions que s’hi incloguin.

El lloc web de Sabine Felbek  pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per terceres persones. Aquests enllaços tenen com a funció exclusiva, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis sobre la nostra categoria, sense que en cap cas es consideri un suggeriment, recomanació o invitació a visitar-les.

Sabine Felbek no comercialitza, dirigeix, controla ni posseeix els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Sabine Felbek no assumeix cap responsabilitat, ni de manera indirecta ni subsidiaria, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en les pàgines web no gestionades per Sabine felbek i que siguin accessibles mitjançant Sabine felbek

 

 1. DRET D’EXCLUSIÓ

Sabine Felbek es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a petició pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

 

 1. General

Sabine Felbek perseguirà l’incompliment de les nostres condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS I DURADA

Sabine Felbek podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència d’aquestes condicions dependran de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

 1. RECLAMACIONS I DUBTES

Sabine Felbek informa que hi ha fulls de reclamació a disposició dels usuaris i clients podent enviar un correu electrònic a Hola@sabinefelbek.com indicant el seu nom i cognom, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

 

També pots adreçar la teva reclamació per correu postal a: Sabine Felbek, carrer Figueres, 6 Vilanant, Girona

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Sabine Felbek i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Figueres, llevat que la llei aplicable.