Aprecio que vostè està en aquesta pàgina, això significa que les seves dades li importen, i vol saber la destinació de la mateixa i que el recull.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat li donem el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc per a les dades de caràcter personal que faciliti a través del lloc web https://sabinefelbek.com/ (en endavant lloc web) que s’inclourà en un fitxer de “usuaris web i subscriptors”, així

El nom de la meva empresa és: Arquitectura y Diseño Sabine felbek’
El meu CIF/NIF és: X8639212K
El meu domicili social està a: carrer Figueres, 6 Vilanant,  Girona  Email:  Hola@sabinefelbek.com

Tot això degudament inscrit en l’Agència Espanyola de protecció de dades i pel que Sabine Felbek garanteix que s’han aplicat les mesures organitzatives i de seguretat tècnica exigides pel Reglament Europeu de protecció de dades i la normativa vigent.

Aquesta política de privacitat serà vàlida només per a les dades personals obtingudes en el lloc web, no sent aplicable per a aquesta informació recopilada per tercers en altres llocs web, encara que estiguin vinculades pel lloc web.

En fer-ho, expresso el meu compromís de mantenir i garantir les relacions comercials de manera segura protegint les dades personals i garantint el dret a la intimitat de cadascun dels usuaris del lloc web.

 1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per la qual cosa ha de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens proporcioni quan visiti el nostre lloc web, en el nostre cas nom i correu electrònic, i si compra un producte en necessitat d’una factura, li sol·licitarem Adreça completa, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visiti el nostre lloc web, certa informació s’emmagatzema automàticament per raons tècniques com l’adreça d’IP assignada pel seu proveïdor de servei d’Internet.

 1. FINALITAT, LEGITIMACION, CATEGORIA DE DADES RECOLLIDES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT I MENORS.

Tal com estableix la normativa, s’informa a l’usuari que, a través de formularis de contacte o de subscripcions, es recullen dades, que s’emmagatzemen en un fitxer, amb la finalitat exclusiva d’enviar comunicacions electròniques, com ara: butlletins, nous posts, ofertes comercials, així com altres comunicacions que Sabine Felbek entén interessant per als seus usuaris. Els camps marcats com a obligatoris són imprescindibles per a realitzar el propòsit expressat.

També pot complir els requisits sol·licitats pels usuaris a través de les dades.

Només el propietari tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, les dades seran cedides, compartides, transferides o venudes a tercers.

L’acceptació de la política de privacitat, a través del procediment d’acceptació doble establert, s’entendrà per a tots els efectes com a prestació del consentiment exprés i INEQUIVOCO de l’usuari al tractament de les dades personals en els termes s’estableixen aquí, així com la transferència internacional de dades que es produeix, únicament per la ubicació física de les instal·lacions dels prestadors de serveis i processadors de dades.

Per tant, la legitimació s’obté a través del consentiment que posteriorment establirem.

En cap cas es realitzarà un ús diferent de la finalitat per a la qual s’hagin recopilat les dades, i molt menys transferir-les a una tercera persona.

2,1 SOTA L’EDAT

En cas de ser major de tretze anys, pots registrar-te a https://sabinefelbek.com/ sense el consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa si ets menor de 13 anys?

En aquest cas, serà obligatori el consentiment dels seus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Advertència: si ets menor de tretze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te a la web per la qual cosa procedirem a denegar la teva sol·licitud si tens un registre de la mateixa.

2,2 LEGITIMACIÓ

Gràcies al consentiment, podem processar les seves dades sent obligatòria per poder subscriure’s al lloc web.

Com bé sabeu, podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment.

2,3 CATEGORIA DE DADES

Les dades recollides en cap moment estan especialment protegides, però es classifiquen com a dades identificatives.

2,4 TEMPS DE RETENCIÓ DE DADES

Mantindrem les seves dades durant el temps que estigui establerta legalment o fins que sol·liciti la seva eliminació.

 1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’EXECUCIÓ

https://sabinefelbek.com/ fins a la data compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altres normatives vigents i aplicables en cada moment, garantint el correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

A partir del 2018 de maig, ens regirem per la normativa que entrarà en vigor, essent el Reglament general de protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea.

A més, Sabine Felbek informa que compleix amb la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i sol·licitarà el seu consentiment a l’usuari per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en qualsevol moment.

En compliment del que disposa la normativa, l’informem que les dades facilitades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers de Sabine Felbek i tractades amb la finalitat de complir la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que Subscriu.

Així mateix, l’usuari consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, incloent-hi el correu electrònic, dels productes i serveis de Sabine Felbek

Si no autoritza el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada anteriorment, l’usuari podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos a continuació en l’apartat “exercici de drets”

 1. MESURES DE SEGURETAT.

Sabine Felbek li informa que ha implantat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic Tot això d’acord amb el que preveu el RGPD.

Sabine Felbek també ha posat en marxa mesures addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació de la seva organització. Mantenir contínuament el seguiment, control i avaluació dels processos per garantir el respecte a la privacitat de les dades.

 1. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de https://sabinefelbek.com/,podran contactar amb el titular de les mateixes per poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte a les dades incorporades als seus fitxers.

El mètode més ràpid i fàcil seria accedir al vostre compte d’usuari directament i modificar les vostres dades o suprimir el vostre compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, sota una obligació legal o contractual, quedarà bloquejada i només s’utilitzarà per a aquestes finalitats en lloc de ser esborrats.

L’interessat podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a Sabine Felbek amb la referència “protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça següent:

Sabine Felbek
Carrer Figueres, 6 Vilanant, > Girona

També pot exercir els seus drets, a través de correu electrònic: hola@sabinefelbek.com

 1. ENLLAÇOS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com a servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no estan operats ni controlats pel lloc web. Per tant, https://sabinefelbek.com/  no garanteix ni es responsabilitza de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Tingueu en compte que les vostres pràctiques de privadesa poden diferir del nostre abans de proporcionar la vostra informació personal a  aquests llocs web no https://sabinefelbek.com/ .

L’única finalitat dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que https://sabinefelbek.com/  no ofereix ni comercialitza per si mateix o a través de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i els materials de qualsevol tipus existents en el mateix. https://sabinefelbek.com/  no es responsabilitza en cap cas dels resultats que poguessin derivar-se de l’usuari accedint a aquests enllaços.

 1. CANVIAR LA POLÍTICA DE PRIVADESA

Sabine Felbek es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat, a la seva discreció, motivada per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinals de l’Agència Espanyola de protecció de dades.

Qualsevol modificació de la política de privacitat es publicarà almenys deu dies abans de la seva aplicació efectiva. L’ús de Sabine Felbek després d’aquests canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.

 1. GESTOR DE FITXERS I PROCESSADORS

El gestor de fitxers de dades és Sabine Felbek.

Com a processadors diferents del referit controlador:

Sabine Felbek ha contractat serveis d’allotjament, que presta els serveis d’allotjament de Sabine felbek.  La política de privacitat i altres aspectes jurídics d’aquesta empresa es poden consultar al següent enllaç: < < < <

Els serveis de subscripció per correu electrònic i enviament de butlletins a l’empresa mailchimp i de referència podent consultar la seva política de privacitat en els seus respectius llocs web.

A més, com a plataforma d’allotjament, he contractat els serveis de one.com, 1and1.com, benchmark, mailchimp, HootSuite.

 1. SERVEIS OFERTS PER TERCERES PERSONES EN AQUESTA WEB.

Per prestar els serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, https://sabinefelbek.com/  utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Https://sabinefelbek.com/ https://sabinefelbek.com/  també explora les preferències dels seus usuaris, característiques demogràfiques, patrons de trànsit i altra informació per entendre millor qui és el nostre públic i el que necessita. El seguiment de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-vos els anuncis més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, pot establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (p. ex. enllaços o botons) des de la seva pàgina web a https://sabinefelbek.com/  (l’ “enllaç”). L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://sabinefelbek.com/  i el titular del lloc o la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç , ni l’acceptació o aprovació per part de https://sabinefelbek.com/  dels seus continguts o serveis. En qualsevol cas, https://sabinefelbek.com/  es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al lloc web.

 1. NO VOLS REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O VOLS REVOCAR EL TEU CONSENTIMENT?

D’acord amb el que estableix la Llei 34/20023, d’ 11 de juny, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic es pot oposar a l’ús de la seva informació amb finalitats publicitàries, d’investigació de mercat o de desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efectes retroactius).

Per a això, haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça Hola@sabinefelbek.com . Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també pot oposar-se des d’aquest correu electrònic fent clic a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions proporcionades a vostè. Una altra manera més senzilla seria accedir al vostre compte d’usuari i seleccionar les opcions adequades.

Tingueu en compte que els nostres sistemes poden requerir un període de temps que en cap cas excedirà de 48 hores perquè la seva oposició o revocació es converteixi en efectiu, entenent que durant aquest període de temps pot seguir rebent missatges.

En relació a la gestió de les seves dades associades als perfils socials de Sabine Felbek, l’exercici del dret d’accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i de les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. Pel que fa als drets d’accés i rectificació, es recomana que només es pugui satisfer en relació a la informació sota el control de Sabine felbek .

A més, pots deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials de Sabine Felbek  , eliminant els continguts que ja no t’interessen o restringint-te amb qui comparteixes les teves connexions, a través dels mecanismes previstos a les diferents xarxes socials.

L’usuari podrà accedir a les polítiques de privacitat de cada xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Sabine Felbek anima els usuaris a familiaritzar-se amb les condicions d’ús de les diferents xarxes socials abans de començar a utilitzar-les.

 1. SISTEMES DE CAPTURA DE DADES PERSONALS I LA SEVA FINALITAT

1) formularis de subscripció al contingut: dins del lloc web hi ha diversos formularis per activar la subscripció gestionada per mailchimp i benchmark amb la finalitat d’enviar campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament Butlletins informatius o notícies.

2) formulari de retroalimentació: el lloc web inclou un formulari que té com a finalitat comentar els articles i donar la seva opinió respectant la llibertat d’expressió. L’usuari serà capaç de publicar comentaris sobre les publicacions que es publiquin. Les dades personals introduïdes en el formulari per inserir Aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar i publicar-les, recollint també aquestes dades que s’emmagatzemaran en els servidors de ONE.COM i les plataformes de correu electrònic descrites més amunt.

3) formulari de contacte: hi ha un formulari de contacte la finalitat del qual és la resposta de consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas, l’adreça de correu electrònic s’utilitzarà per respondre-les i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web, aquestes dades s’emmagatzemaran en els servidors de ONE.COM i les plataformes de correu electrònic ressenyades anteriorment.

4) cookies: Quan l’usuari es registra o navega per aquest lloc web, s’emmagatzemen “cookies”, l’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de les cookies i com deshabilitar-les.

5) venda d’infoproductes: a través de la pàgina web, es poden adquirir infoproductes, en aquest cas, les dades del comprador (nom, cognoms, adreça i e-mail) es requereixen a través de les plataformes de pagament ja revisades

6) els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment des dels serveis prestats per https://sabinefelbek.com/  des del mateix butlletí de notícies a través d’un formulari de cancel·lació.

7) sistemes de seguiment utilitzats en aquest lloc: Google (Analytics), https://sabinefelbek.com/  també estudia les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de tràfic i altra informació per entendre millor qui constitueix el seu públic i què necessita. El seguiment de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-vos els anuncis més rellevants.

També m’agradaria informar-vos que per a l’adquisició de subscriptors i clients utilitzo anuncis de Facebook així que, en generar un anunci, podeu segmentar el públic per lloc, dades demogràfiques, interessos, etc. per tal que les dades obtingudes per aquesta plataforma estaria subjecta a aquesta política de privacitat des del moment en què l’usuari deixi les seves dades per unir-se al meu butlletí de la comunitat.

No vaig a compartir, vendre, llogar la seva informació personal amb altres parts. Puc compartir determinada informació amb proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per oferir-te alguns dels seus servicis.

 1. CONNECTORS SOCIALS.

A la nostra web oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials (p. ex. Facebook Likes). Si ets membre d’una xarxa social i fas clic a l’enllaç corresponent, el proveïdor de xarxes socials pot enllaçar les teves dades de perfil amb la informació i la teva visita a aquest lloc web.

Per això, és aconsellable informar-lo sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la xarxa social respectiva, si accedeix a un dels nostres llocs web amb un dels seus perfils de xarxes socials o comparteix informació a través d’elles.

Pot accedir a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials en cada moment, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. Us animem a familiaritzar-vos amb les condicions d’ús d’aquestes xarxes socials abans de començar a utilitzar-les:

 1. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament del mateix per Sabine Felbek en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

Com bé sabeu i us heu comunicat al llarg d’aquestes polítiques de privadesa, en qualsevol moment podeu revocar les vostres dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

 1. CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Sabine Felbek es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts raonablement amb antelació a la seva posada en pràctica.