sabine-felbek-ytong-01
Sabine Felbek

Sabine Felbek

Compartir

Ytong, una alternativa eficient i senzilla

Actualment l’arquitectura viu un moment de transformació profunda en quant als requisits d’habitabilitat, benestar interior i eficiència energètica i de tot el procés constructiu. Entre els molts sistemes que han anat sorgint per impulsar aquests canvis trobem els blocs de formigó cel·lular de Ytong.

Però no es tracta tan sols d’uns blocs, Ytong compta amb tota una sèrie d’elements i un sistema constructiu propi que ens permetrà construir habitatges d’elevada eficiència energètica i un confort interior elevat sense haver de recórrer al gran nombre de materials i tècniques diferents necessàries en un habitatge construït amb un sistema més tradicional. Encara que és un producte gairebé centenari (el formigó cel·lular Ytong es va crear per primera vegada el 1924), a poc a poc ha anat adquirint rellevància al sector de la construcció. El formigó cel·lular Ytong es compon d’una barreja de sorra, calç, aigua i una petita quantitat de pols metàl·lica, curada en autoclau i tallada en blocs de gran precisió.

El sistema està format principalment per uns blocs de 62,5 x 25 cm amb diferents gruixos que van de 5 a 36,5 cm. L’altre component essencial del sistema és un morter cua que s’aplica en quantitats molt petites i que manté units els blocs. Finalment, disposa de peces especials per a forjats, cobertes, llindes i cèrcols. L’avantatge és que ens permet construir amb molt poca varietat d’elements i materials, cosa que simplifica i agilitza tant les comandes com l’obra en si.

El procés constructiu és relativament senzill, de fet, ho podria fer qualsevol amb una mica de traça i amb l’ajuda d’un arquitecte. Els blocs són molt lleugers i fàcilment manejables ja que disposen de nanses, van encadellats per facilitar-ne la col·locació i es poden tallar fàcilment, fins i tot amb una serra de mà, per ajustar-los a les mesures necessàries. Les irregularitats que puguin anar sorgint segons es van apilant blocs i formant els murs es freguen manualment. El resultat són uns murs, envans i forjats molt llisos on només queda incorporar els acabats.

De fet, les eines necessàries per construir amb aquest sistema es redueixen a:

  • Planes dentades Ytong.
  • Taula per polir.
  • Mall de goma.
  • Xerrac al carboni o serra elèctrica.
  • Serra de calar i de ranurar.

Per començar a construir necessitarem una base de morter fresc impermeabilitzada i ben anivellada on recolzar la primera filera de blocs. Com ja hem dit abans, els blocs són molt lleugers, només el 20% és sòlid, la resta són diminuts porus tancats que li confereixen unes magnífiques propietats tèrmiques, aïllants i acústiques.

Un altre aspecte interessant del sistema és que com que és per si mateix un bon aïllant tèrmic, no requereix més capes (a Espanya almenys, ens podríem estalviar l’aïllant tèrmic), la façana de l’edifici estarà composta d’un sol full format per aquests blocs , els acabats s’apliquen directament sobre els murs Ytong.

Pel que fa a la fabricació, es realitza en autoclau i necessita una quantitat d’energia menor que qualsevol altre material tradicional comparable. Requereix 1m³ de primera matèria per generar 5m³ de producte final. La pols i les restes que s’alliberen al llarg del procés i en realitzar els talls no són contaminants i de fet són reutilitzables i s’incorporen de nou a la cadena de producció com a primera matèria. És per tant un material respectuós amb el medi ambient i totalment reciclable.

Les instal·lacions van encastades en fregues que es realitzen als murs amb ajuda de la serra de ranurar per a les més petites i la serra elèctrica les més voluminoses. També disposa de peces estructurals per a forjats i cobertes que porten incorporada una armadura, podent assolir obertures de fins a 6,60 mi voladissos d’1,5 m.

Per rematar-ho, els blocs de formigó cel·lular Ytong són incombustibles i molt poc sensibles als xocs tèrmics de manera que en presència de foc no es fissuren, no esclaten ni alliberen cap tipus de gas nociu. De fet són una molt bona opció per construir tallafocs.

En resum, el sistema Ytong constitueix una alternativa eficaç i completa davant dels sistemes tradicionals aconseguint a més millors resultats quant a aïllament i eficiència energètica i fins i tot reduint costos i temps de construcció. Fins i tot la complexitat de les solucions constructives és menor que en altres sistemes. Sens dubte és una opció a tenir en compte si busquem un habitatge més respectuós amb el medi ambient i eficient en tots els sentits.

Compartir

La nostra ubicació