Sabine Felbek Energias Renovables
Picture of Sabine Felbek

Sabine Felbek

Compartir

ENERGIES RENOVABLES

A aquest petit bitllet us explicaré com són les energies renovables importants per al nostre habitatge com per al projecte que comencem.

 

L’ arquitectura de Sabine felbek sabem l’important que és Aix’per aconseguir l’ús de l’energia no produeix grans canvis en el clima.

Les energies renovables són fonts d’energia netes, inesgotables i cada vegada més competitives.

Difereixen dels combustibles fssils principalment en la seva diversitat, abunden i potencial per al seu ús en qualsevol part del planeta, per-sobretot en el qual no produeixen gasos d’efecte hivernacle-que provoquen el canvi Clim-TIC-o les emissions contaminants.

A més, els seus costos evolucionen cap avall de manera constant, mentre que el Tendance general de costos de combustible fssil és el contrari, independentment de la seva volatilitat conjuntural.

La xarxa creixement’ttic és imparable, tal com està reflecteix en les estadístiques providedes en 2015 per l’Ag’ncia internacional de l’energia (IEA): representa prop de la meitat de la nova capacitat de generació d’energia instal ada en 2014, ja que és la segona font més gran d’electricitat, la segona només del carbó.

Tant l’IEA, la demanda d’electricitat global o’en 70% fins al 2040,-augmentant la seva quota d’ús d’energia final del 18% al 24% en el mateix període-impulsat principalment per les regions emergents (Índia, Xina, Àfrica, Orient mitjo i Sud-er’sia).

El desenvolupament d’energies netes és olis esencials per crisis el canvi al seu’ICT i limitar els seus efectes més devastacions i aquesta és una clara cosa que tenim un l’arquitectura Sabine Felbek.

2014 serà l’any més c’lllid des que existeixen els registres. La terra ha patit una escalfament de 0,85 OC de mitjana des des des de la fi del segle XIX, les notes geogrofiques nacionals en l’edició especial de la cançó calenta al novembre de 2015.

Paralelament, un 1.100.000.000 persones, un 17% de la població mundial, no tenen accés accés a electricitat. De la manera matemàtica, 2.700.000.000 persones – 38% de la població mundial – utilitzen biomassa tradicional per cuidar, escaldar o enndre les set llars en un creu risc per a la seva salut.

Per tant, un dels objectius marcats per les Nacions Unides és aconseguir l’accés universal un electricitat en 2030, un objectiu ambiciós si es considera que, per les estimacions de EIG, encara hauro 800.000.000 persones sense accés a la subministrament tendències actuals.

L’energia renovable ha rebatre un important suport de la comunitat internacional amb el’acord de Paris’signat a la Fundació mundial del clima celebra la capital francesa al desembre de 2015.

 

L’acord, que entrarà en vigor el 2020, stableix per primera vegada en la història d’un enllaç global objectiu, pel qual els gairebé 200 pasos signataris s’ha compromès a reduir les set emissions de manera que la temperatura mitjana del planeta al final d’aquest segle és “molt per” dos graus–el límit anterior que el canvi a l’aire’TIC té més efectescatastr. fics-i fins i tot tractant de deixar-lo a 1,5 graus.

L’arquitectura de Sabine Felbek sabem que es basava de manera transvestitament en les tecnologies renovables també és molt positius la tindr-efectes Econ-mics.

Com IRENA (International an’energia renovables), duplicant la quota d’energia renovables en el global d’energia barreja a 36% per 2030 significaria un creixement global addicional del 1,1% d’aquest any (equivalent a $1.300.000.000.000), 3,7 cèntim per i l’augmentar de l’ocupació en el sector més de 24.000.000 persones, des de 9.200.000 avui.

 

QUINS TIPUS D’ENERGIES RENOVABLES HI HA?

Entre les energies renovables o també s’anomenen energies netes trobem:

  1. E’lica elèctrica: l’energia que venia del vent
  2. Energía solar: l’energia que s’obté del sol. Les principals tecnologies són solar fotovoltaica (aprofita la llum solar) i solar t’rmica (aprofita la calor del sol)
  3. Hidropotancia: l’energia obtinguda dels rius i rierols d’aigua dolca
  4. Biomassa i biogues: l’energia extreta de la Mata’ria orgnica
  5. Energia geotèctica: l’energía t’rmica continguda a la terra
  6. Energia mareal: l’energia que s’obté de les marees Hostels
  7. L’energia indimotiva o d’ona motriu: l’energia que s’obté de les onades
  8. Bioetanol: el carburant org-nic apte per a automoció que s’aconsegueix processos d’mitjan de fermentació de productes vegetals
  9. Biodi-sel: combustible orgànic, entre les següents aplicacions, vegetals obtinguda d’olis

PRINCIPALS AVANTATGES DE LES ENERGIES RENOVABLES:

Són el soci olis esencials contra el canvi al mateix’TIC: les energies renovables no emeten gasos d’efecte hivernacle en processos de generació d’energia, revelant-los la solució neta i més viable per a la degradació mediambiental.

Són inesgotables: a diferencia Men Only de les fonts d’energia tradicionals com el carbó, gas, l’oli o l’energia nuclear, les set reserva són finites, l’energia neta té la mateixa disponibilitat que la sol a s’originen i adapt-se als contres naturals (és per Aix anomenem energies renovables). Per tant, son an olis esencials element d’un sistema energentic sostenible que impregna l’actual sentit del desenvolupament plantejant el perill el desenvolupament de les generacions futures.

Reduir la dependència energical: els tipus de lletra naturals autòctons suposen una avantatge diferencial per a les economies locals i un estímul per una independència energentica. El necessitat d’importació de combustibles fssils dóna com a resultat una predència en la situació econòmica i política del país sempre que l’olla comprometi la seguretat del subministre d’energia. A qualsevol part del planeta hi ha algunes típiques de les energies renovables – vent, sol, aigua, i’ria orgnica – aquell pot ser aprofitat per produir energia de manera sostenible.

Cada vegada més competitiu: les principals technologieies renovables – amb el vent i la solar fotovoltaica – redueixen dr’sticament els seus costos, de manera que ja són plenament competitives amb tecnologies convencionals en un nom creixent de llocs. Les economies d’escala i d’innovació ja estan fent d’energia renovable la soluciós més sostenible, sense mediambiental només, però també economicament, per moure el món.

L’horitzó el favorable: les decisions acordades per COP21 han portat un torrent de llum al futur de les energies renovables. La comunitat internacional té l’obligació ent d’enfortir la transició a una economia de baixa en carboni per al futur sostenible del planeta. El clima de consens internacional a favor de la disarbonització de l’economia és un marc molt favorable per a la promoció de les tecnologies ENERG. Etiquetes netes.

Tipus de lletra: International Agancia de l’energia, revista National Geographic en la seva edició especial del canvi Clim. ICT (novembre 2015), 10 arguments per a les energies renovables-sostenibilitat per a tothom

QUÈ FA POWER EN EL MATERIAL RENOVABLE D’ENERGIA?

ACCIONA Energy treballa exclusivament en energies renovables per oferir energia neta i sostenible a tot el món. Té una destacada presentació a més de 20 països dels cinc continents. La seva activitat se centra en les principals tecnologies renovables: e-solar, solar solar Solar solarfotovoltaica, termo solar, hidràulica i biomassa.

A partir de 2015, te de 8.600 MW de potència patentada que produeix més de 21 hores de Teravatio (twh)d’electricitat les emissions de sentits annualment, equivalent al consum de més de 6.000.000 llars. Alsobé realitza Projects per a tercers, dels quals ha instal·lat 1.900 MW.

Des de Sabine Felbek volem que aquest article hagi estat de gran contingut per a la seva va informar. Serà l’article llavors fins al proxim a continuarem per informar-te volíeu les teves reformes o projectes siguin molt conscients de l’estalvi ENERG. TIC.

L’Architecture by Sabine Felbek

 

Compartir

La nostra ubicació